• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 13/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 12/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương Chủ tọa Nguyễn Trường Nhật Phượng
Phạm vi
  • \

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.