• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Giáo dục đại học
Số ký hiệu 08/2012/QH13 Ngày ban hành 18/06/2012
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Nguồn thu thập Công báo số 473+474, năm 2012 Ngày đăng công báo 04/08/2012
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ 1 phần bởi văn bản Luật 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.