• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/11/2022
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảohiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu 16/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/11/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/11/2022
Nguồn thu thập Văn bản gốc Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội Đồng Nhân Dân Thị Xã Đồng Xoài Chủ tịch Huỳnh Thị Hằng
Phạm vi
  • TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.