• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 25/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/11/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/12/2022
Nguồn thu thập Văn bản gốc Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Chủ tịch Trần Tuệ Hiền
Phạm vi
  • TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.