Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện
Số ký hiệu 01/VBHN-BCT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 06/09/2013 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ công thương Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.