• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Số ký hiệu 41/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành 03/11/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 19/12/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo 23/11/2020
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.