• Thông tư 18/2022/TT-BGTVT

  Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  20/07/2022

  15/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 17/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

  15/07/2022

  15/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 15/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thuỷ nội địa

  30/06/2022

  17/01/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 13/2022/TT-BGTVT

  Quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

  30/06/2022

  01/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 16/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

  30/06/2022

  15/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 12/2022/TT-BGTVT

  Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

  30/06/2022

  15/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 11/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

  29/06/2022

  29/06/2022

 • Thông tư 10/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

  23/06/2022

  01/07/2022

 • Thông tư 08/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

  16/06/2022

  16/06/2022

 • Thông tư 07/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

  31/05/2022

  01/06/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.