• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/05/2016 Văn bản được ban hành 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
01/07/2016 Văn bản có hiệu lực 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.