• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/1962
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 174/QĐ/VP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/01/1962 Văn bản được ban hành 174/QĐ/VP
31/01/1962 Văn bản có hiệu lực 174/QĐ/VP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.