• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/12/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 25/07/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu 116/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 14/11/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 13/12/2008
Nguồn thu thập Cong báo số 617, năm 2008 Ngày đăng công báo 28/11/2008
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.