Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
Số ký hiệu 02/VBHN-BKHCN Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 09/04/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.