• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/02/2023
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 04/2023/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/02/2023 Văn bản được ban hành 04/2023/NĐ-CP
13/02/2023 Văn bản có hiệu lực 04/2023/NĐ-CP
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.