• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Lịch sử hiệu lực: Luật 17/2003/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/11/2003 Văn bản được ban hành 17/2003/QH11
01/07/2004 Văn bản có hiệu lực 17/2003/QH11
01/01/2019 Văn bản hết hiệu lực 17/2003/QH11
01/01/2019 Bị hết hiệu lực 18/2017/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.