• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/11/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1479/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/10/2008 Văn bản được ban hành 1479/QĐ-TTg
09/11/2008 Văn bản có hiệu lực 1479/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.