• Thông tư liên tịch 2215/2000/TTLT/BKHCNMT-BNG

  Hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

  23/11/2000

  08/12/2000

 • Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BKHĐT-BCA-BTP-BNG

  Hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

  15/08/2000

  30/08/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT/TCHQ-BNG

  Hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

  06/06/2000

  21/06/2000

 • Thông tư liên tịch 08/1998/TTLT-BTC-BTP-BNG

  Hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

  31/12/1998

  01/01/1999

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 02/1998/TTLT/BNV-BNG

  Hướng dẫn thực hiện QĐ số 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến một số thủ tục về xuất nhập cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn

  19/05/1998

  03/06/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 3320/1997/TTLT/QP-NG

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/CP ngày 01/10/1996 của Chính phủ về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  11/12/1997

  26/12/1997

 • Thông tư liên tịch 41/TT-LB

  Hướng dẫn thực hiện Điều 1-2 Mục V Nghị định 105/CP ngày 22/6/65 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chế độ đối với vợ (chồng) cán bộ ngoại giao được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài

  01/07/1997

  01/07/1997

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 11/TT-LB

  Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 71-TT/LB ngày 5/12/1991 và Thông tư số 29-TT/LB ngày 6/4/1995 của Liên bộ Tài chính-Ngoại giao-Nội vụ

  26/03/1997

  26/03/1997

 • Thông tư liên tịch 06-TT/LT

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ

  29/01/1997

  13/02/1997

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 11/BKH-NG

  Hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

  31/12/1996

  31/12/1996

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.