• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2011
Lịch sử hiệu lực: Luật 22/2004/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/06/2004 Văn bản được ban hành 22/2004/QH11
01/10/2004 Văn bản có hiệu lực 22/2004/QH11
01/07/2011 Bị thay thế 56/2010/QH12
01/07/2011 Văn bản hết hiệu lực 22/2004/QH11
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.