• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/02/2013 Văn bản được ban hành 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC
15/04/2013 Văn bản có hiệu lực 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.