• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/12/2013 Văn bản được ban hành 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG
21/01/2014 Văn bản có hiệu lực 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.