• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/08/2013 Văn bản được ban hành 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG
01/11/2013 Văn bản có hiệu lực 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.