• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/03/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2022
Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
Số ký hiệu 29/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 03/03/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 03/03/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.