• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
Số ký hiệu 03/2020/TT-BNG Ngày ban hành 21/05/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/07/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
  • Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Phạm Bình Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.