• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/1990
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 27/TT-LB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/12/1990 Văn bản được ban hành 27/TT-LB
24/12/1990 Văn bản có hiệu lực 27/TT-LB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.