• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/05/1988
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 3/TT-BNV(A18)
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/05/1988 Văn bản được ban hành 3/TT-BNV(A18)
17/05/1988 Văn bản có hiệu lực 3/TT-BNV(A18)
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.