• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/06/1985
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 16-LCT/HĐNN7
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/05/1985 Văn bản được ban hành 16-LCT/HĐNN7
04/06/1985 Văn bản có hiệu lực 16-LCT/HĐNN7
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.