• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/11/2015 Văn bản được ban hành 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
04/01/2016 Văn bản có hiệu lực 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.