• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/12/2015 Văn bản được ban hành 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV
01/02/2016 Văn bản có hiệu lực 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.