• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/10/1967
Về việc giải quyết một số vấn cụ thể về nhà cửa ở các thành phố, thị xã sau khi địch oanh tạc
Số ký hiệu 26-NV Ngày ban hành 27/10/1967
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/10/1967
Nguồn thu thập Sách (DN); Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Tô Quang Đẩu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Không còn phù hợp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.