• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/10/1965
Về việc bổ sung Thông tư số 09-NV về việc quản lý nhà cửa trong sơ tán, phòng không ở thành phố, thị xã
Số ký hiệu 20-NV Ngày ban hành 18/10/1965
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 18/10/1965
Nguồn thu thập Sách (DN); Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Ung Văn Khiêm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Không còn phù hợp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.