• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2022
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu 08/2022/TT- BNV Ngày ban hành 19/09/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/12/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.