• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/05/2006
Về việc ban hành Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư"
Số ký hiệu 05/2006/NQLT/CP-UBTWMTTQVN Ngày ban hành 21/04/2006
Loại văn bản Nghị quyết liên tịch Ngày có hiệu lực 16/05/2006
Nguồn thu thập Công báo số 01+02, năm 2006 Ngày đăng công báo 01/05/2006
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Phạm Thế Duyệt
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.