• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
Số ký hiệu 01/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 03/01/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 21+22, năm 2013 Ngày đăng công báo 16/01/2013
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.