• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 03/04/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu 58/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 16/06/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/08/2014
Nguồn thu thập Công báo số 631+632, năm 2014 Ngày đăng công báo 30/06/2014
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.