• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thuơng xuyên của các tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 119/2013/TTLT-BTC-BNV Ngày ban hành 26/08/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/10/2013
Nguồn thu thập Công báo số 627+628 Ngày đăng công báo 30/09/2013
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.