• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 119/2013/TTLT-BTC-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/08/2013 Văn bản được ban hành 119/2013/TTLT-BTC-BNV
15/10/2013 Văn bản có hiệu lực 119/2013/TTLT-BTC-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.