• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2015
Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Số ký hiệu 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV Ngày ban hành 28/05/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 31/07/2015
Nguồn thu thập Công báo số 595+596, năm 2015 Ngày đăng công báo 14/06/2015
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  • Chính quyền địa phương
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thứ trưởng Đặng Huy Đông
Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Căn cứ Quy chế phối hợp mẫu ban hành kèm theo Thông tư này và đặc điểm, điều kiện, tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn địa phương mình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trước ngày 01 tháng 9 năm 2015.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.