• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/1999
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII)
Số ký hiệu 207/1999/QĐ-TTg Ngày ban hành 25/10/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/10/1999
Nguồn thu thập Công báo điện tử số 44; Ngày đăng công báo 30/11/1999
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.