• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 10/12/2022
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lượng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
Số ký hiệu 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL Ngày ban hành 26/06/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/08/2015
Nguồn thu thập Công báo số 873+874, năm 2015 Ngày đăng công báo 29/07/2015
Ngành
  • Nội vụ
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Viên chức
  • Thể dục thể thao
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thứ trưởng Lê Khánh Hải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thể thao công lập. Điều khoản chuyển tiếp: Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao theo quy định tại Quyết định số 12/2008/QĐ-BVHTTDL, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV và Thông tư này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao được bổ nhiệm.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.