• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 12/12/2021
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 02/2015/TTLT-BNG-BNV Ngày ban hành 28/06/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 12/08/2015
Nguồn thu thập Công báo số 931+932, năm 2015 Ngày đăng công báo 18/08/2015
Ngành
  • Ngoại giao
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.