• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/07/1996
Về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 25/06/1996
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 03/07/1996
Nguồn thu thập Công báo số 19 Ngày đăng công báo 15/10/1996
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.