• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số ký hiệu 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Ngày ban hành 14/09/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/11/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1129 + 1130/2015 Ngày đăng công báo 19/11/2015
Ngành
  • Nội vụ
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thứ trưởng Lê Khánh Hải
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.