• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 20/06/2022
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số ký hiệu 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Ngày ban hành 11/12/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 25/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 145+146/2016 Ngày đăng công báo 01/02/2016
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thứ trưởng Đào Quang Thu
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.