• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
Số ký hiệu 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV Ngày ban hành 08/12/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/02/2016
Nguồn thu thập Công báo số 173 + 174/2016 Ngày đăng công báo 10/02/2016
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Trần Hồng Hà
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản áp dụng: Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính quy định tại Thông tư liên tịch này đối với viên chức đã được chuyển xếp ngạch và xếp lương hoặc bổ nhiệm vào các ngạch địa chính theo quy định tại Quyết định số 07/2008/QĐ- BTNMT và Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.