• Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 11/11/2022
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.