• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2014
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh Không số
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/03/1993 Văn bản được ban hành Không số
20/03/1993 Văn bản có hiệu lực Không số
07/09/2000 Được bổ sung 27/2000/PL-UBTVQH10
01/05/2014 Văn bản hết hiệu lực Không số
01/05/2014 Bị thay thế 33/2013/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.