• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 16/2021/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/11/2021 Văn bản được ban hành 16/2021/TT-NHNN
15/01/2022 Văn bản có hiệu lực 16/2021/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.