• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/06/2013 Văn bản được ban hành 81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNT
15/08/2013 Văn bản có hiệu lực 81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.