• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/1958
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 01-TT/LB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/01/1958 Văn bản được ban hành 01-TT/LB
06/01/1958 Văn bản có hiệu lực 01-TT/LB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.