• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2000
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 142/2000/CT-BNN/VP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2000 Văn bản được ban hành 142/2000/CT-BNN/VP
28/12/2000 Văn bản có hiệu lực 142/2000/CT-BNN/VP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.