• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2002
Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 04/02/1993
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 15/02/1993
Nguồn thu thập Công báo số 06 Ngày đăng công báo 31/03/1993
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Pháp lệnh 36/2001/PL-UBTVQH10 Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Ngày hết hiệu lực 01/01/2002
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.