• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/1989
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2001
Đê điều
Số ký hiệu 26-LCT/HĐNN8 Ngày ban hành 09/11/1989
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 16/11/1989
Nguồn thu thập Công báo số 22 Ngày đăng công báo 30/11/1989
Ngành
  • Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhà nước Chủ tịch Võ Chí Công
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Không còn phù hợp Ngày hết hiệu lực 01/01/2001
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.